Aktualności

01

Nie będzie pobrany estoński CIT od spółek pomagających obywatelom Ukrainy

W Dzienniku Ustaw pod poz. 641 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

Rozporządzenie to przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy o CIT w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie ze wskazanym art. 38w ust. 1 ustawy o CIT podmiotami, na rzecz których podatnicy opodatkowani estońskim CIT, mogą przekazywać darowizny lub świadczyć nieodpłatne świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy są:

  • organizacje pożytku publicznego lub równoważne organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujące na Ukrainie,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  • podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaniechanie poboru ryczałtu ma objąć wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz tych podmiotów.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN