Aktualności

01

Tarcza 4.0 trafiła do Sejmu

Projekt kolejnej tarczy antykryzysowej jest już w Sejmie. Przewiduje on kilka zmian w prawie podatkowym.

Jedna z propozycji dotyczy tzw. ulgi na złe długi. Podatnicy ponoszący negatywne skutki wywołane pandemią będą mogli z niej skorzystać w zakresie odliczania wierzytelności, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Obecnie okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Ponadto z ulgi tej będą mogli skorzystać podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Podatnicy ci będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Inna ważna zmiana – jak podkreśla Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners – to przedłużenie terminu na raportowanie do organów podatkowych o krajowych schematach podatkowych. Projekt wskazuje, że terminy wskazane w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej (a więc chodzi o terminy dotyczące raportowania tzw. MDR-ów) nie rozpoczynały się, a rozpoczęte podlegały zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r. To oznacza, że w przypadku schematów podatkowych transgranicznych zawieszenie odbywać się będzie na niezmienionych zasadach, a w przypadku pozostałych schematów – najprawdopodobniej zostanie jeszcze przedłużone.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN