Aktualności

01

Tarcza 4.0: rozszerzenie dofinansowania dla firm

Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinasowanie jeśli w związku z COVID-19 zanotował spadek obrotów, nawet gdy nie wprowadził przestoju albo obniżonego wymiaru czasu pracy – wynika z projektu tarczy 4.0.

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z projektu o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do pensji pracowników będą mogły ubiegać się firmy, którym obroty spadły, ale którzy nie wprowadzili przestoju w pracy dla zatrudnionych osób lub nie obniżyli wymiaru czasu pracy swoim pracownikom w następstwie pandemii.

Wspomniane dopłaty do wynagrodzenia pracowników mają być dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o wsparcie.

Projekt tarczy 4.0 znajduje się obecnie w Sejmie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN