Aktualności

01

Senat za poprawkami do Polskiego Ładu

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zakończyła prace nad pakietem zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Senatorowie zaproponowali wprowadzenie zmian do nowelizacji.

To było drugie posiedzenie Komisji nad tymi przepisami, bo pierwsze odbyło się 20 października. Efektem tych prac jest Sprawozdanie z prac Komisji (druk nr 506A), w którym zaproponowano wprowadzenie 70 poprawek do nowelizacji i 5 poprawek ze strony mniejszości senackiej.

– Poprawki objęły m.in. ulgę dla rodzin wielodzietnych czy sposób rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci. Część zmian ma charakter doprecyzowujący, jak np. zamiana słowa „deklaracja” słowem „zeznanie”. Kluczowa była również analiza liczby zmian, które mają nastąpić od 1 stycznia 2022 r., a na wdrożenie których przedsiębiorcy będą mieli raptem miesiąc. Najbliższe posiedzenie Sejmu, który poprawkami Senatu będzie musiał się zająć, planowane jest bowiem na 16-17 listopada. Nie jest jeszcze znany porządek obrad, ale zakładając, że poprawki wówczas zostaną rozpatrzone, nowela będzie opublikowana w ostatnim możliwym terminie, a więc do 30 listopada. Szkoda, że tak poważne zmiany podatkowe mogą mieć niedopracowany kształt i budzić wiele wątpliwości i dodatkowo wprowadzane są w takim tempie – zauważa Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN