Aktualności

01

Są nowe wytyczne OECD w zakresie cen transferowych

OECD opublikowała nowe wytyczne dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

W globalnej gospodarce, w której przedsiębiorstwa wielonarodowe (MNE) odgrywają znaczącą rolę, rządy muszą zapewnić, aby podlegające opodatkowaniu zyski tych firm nie były sztucznie przenoszone poza ich jurysdykcję oraz aby podstawa opodatkowania zgłoszona przez takie przedsiębiorstwa w ich kraju odzwierciedlała podejmowaną w nim działalność gospodarczą. Dla podatników istotne jest ograniczenie ryzyka podwójnego opodatkowania w wymiarze ekonomicznym. Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych zawierają wskazówki dotyczące stosowania „zasady ceny rynkowej”, która jest międzynarodowym konsensusem w sprawie wyceny transakcji transgranicznych między przedsiębiorstwami powiązanymi.

– Najnowsze wytyczne obejmują zmienione wytyczne dotyczące stosowania metody zysku transakcyjnego oraz wytyczne dla administracji podatkowych dotyczące stosowania podejścia do trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych uzgodnione w 2018 r., a także nowe wytyczne dotyczące cen transferowych w zakresie transakcji finansowych zatwierdzone w 2020 r. Wreszcie, wprowadzono w nich także zmiany w zakresie spójności w pozostałych wytycznych OECD dotyczących cen transferowych. Wytyczne OECD dotyczące cen transferowych zostały zatwierdzone przez Radę OECD w ich pierwotnej wersji w 1995 r. Najnowszy dokument liczy 658 stron – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN