Aktualności

01

MF dalej tłumaczy naliczanie zaliczek na PIT

W ostatnich dwóch dniach Ministerstwo Finansów wydało kolejne dwa dokumenty, które mają pomóc w rozumieniu zasad naliczania zasad zaliczek na PIT od wynagrodzeń.

Pierwszy to stanowisko resortu w sprawie wydanego 7 stycznia 2022 r. rozporządzenia, które zmieniło sposób naliczania zaliczek na PIT. Drugi to Objaśnienia podatkowe.

– W związku z falą krytyki rozporządzenia, gdzie eksperci podatkowi sugerowali jego niekonstytucyjność, a część sugerowała, aby nie uwzględniać przepisów rozporządzenia, a bazować na regulacjach ustawowych, ministerstwo uważa, że: „niestosowanie rozporządzenia prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców, emerytów i rencistów, podczas gdy to właściwe ważny interes podatników był podstawą decyzji o przedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu skarbowego” – cytuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Co w takim razie jest w Objaśnieniach?

– MF tłumaczy, że rozporządzenie ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody, m.in. z wynagrodzeń, uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł; przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów. To oznacza, że płatnicy w ciągu roku będą musieli stosować zasady stare – obowiązujące do końca 2021 r. i zasady nowe, wynikające z Polskiego Ładu. Płatnik, obliczając zaliczki na podatek na dwa sposoby, ma stosować stan faktyczny występujący u konkretnego podatnika na dzień obliczania zaliczki w 2022 r. I najciekawszy moment tego procesu to konieczność porównania obu obliczeń. Jeżeli zaliczka z Polskiego Ładu przewyższa zaliczkę obliczoną na starych zasadach, powstaje nadwyżka, która podlega odroczeniu w czasie. Płatnik pobiera od podatnika zaliczkę niższą, czyli obliczoną na starych zasadach. Gdy w którymś momencie roku zaliczka według Polskiego ładu będzie korzystniejsza, płatnik zastosuje nowe zasady – tłumaczy Adam Allen.  Zgodnie z treścią objaśnień, płatnicy mają obowiązek stosować rozporządzenie, co można tylko skomentować jako precedensowy przypadek, kiedy to fakultatywne prawo do skorzystania z odroczenia miałoby przysługiwać obligatoryjnie.  W całej tej sprawie może również umknąć fakt, iż niższa zaliczka podlega późniejszemu wyrównaniu, więc jeśli po zastosowaniu rozporządzenia dany pracownik na początku roku zarobi na rękę więcej, to pod koniec roku w wyniku wyrównania zarobi z kolei mniej – dodaje Adam Allen.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN