Aktualności

01

Są nowe wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych

Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe rekomendacje. Mają być one pomocą dla przedsiębiorców przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w szczególnych warunkach, związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.

W najnowszym opracowaniu Komitet odniósł się do aktualności dotychczasowych rekomendacji. W dokumencie omówiono zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r., m.in. założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności; inwentaryzacja; uproszczona wycena wyrobów i usług; inflacja – wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań; rezerwy w warunkach niepewności; sytuacja na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych; przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; ujawnienia w warunkach niepewności.

Jednostki, które nie sporządzają sprawozdania z działalności, mogą skorzystać z tych wytycznych przy przygotowywaniu treści, dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Wytyczne są skierowane m.in. do kierowników jednostek, bo to oni w przedsiębiorstwach odpowiadają za sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) oraz sprawozdań z działalności.

Rekomendacje: Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN