Aktualności

01

Rz: Słoneczna farma z mniejszym podatkiem od nieruchomości

Powiązane z panelami fotowoltaicznymi stacje transformatorowe to nie urządzenia budowlane – wynika z wyroku NSA, który opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners poproszony przez redakcję o komentarz podkreślił, że stanowisko NSA sprowadzające się do uznania wprost, że stacje transformatorowe powiązane z panelami fotowoltaicznymi nie stanowią urządzenia budowlanego, a tym samym budowli w podatku od nieruchomości, zasługuję na aprobatę. NSA słusznie wskazał, że stacje transformatorowe zapewniają możliwość użytkowania elementów zespołu prądotwórczego (takich jak panele fotowoltaiczne), zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie części budowlanych całej tej instalacji. W tym zakresie, panele fotowoltaiczne – co nie budzi wątpliwości – nie stanowią budowli, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednocześnie NSA słusznie zauważył, co nie zawsze było prezentowane w orzecznictwie do tej pory, że panele fotowoltaiczne, nie służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania części budowlanych, lecz jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli zatem tylko części budowlane paneli fotowoltaicznych mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budowle, to konsekwentnie wszelkie stacje transformatorowe powiązane z panelami, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle.

Niezależnie od słuszności merytorycznej takiego stanowiska NSA dotyczącego przepisów o podatku od nieruchomości, warto odnotować, że takie podejście oznacza niższy podatek od nieruchomości od farm fotowoltaicznych – a tym samym niższe koszty przedsiębiorstwa korzystającego z takich źródeł energii i na koniec dnia niższą cenę prądu, z czego powinni skorzystać nie tylko właściciele instalacji fotowoltaicznych.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 7 lutego 2023 r., str. A10

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN