Aktualności

01

Są nowe objaśnienia MF dotyczące cen transferowych

Tym razem dokument dotyczy metody marży transakcyjnej netto i są to już czwarte objaśnienia opublikowane przez MF w zakresie cen transferowych.

Dokument datowany jest na 1 grudnia 2021 r. i liczy 24 strony. Tym razem resort finansów skupił się na praktycznych aspektach związanych ze stosowaniem metody marży transakcyjnej netto (MMTN). W materiale resort uwzględnił rekomendacje wypracowane m.in. w ramach Forum Cen Transferowych. Co zatem w najnowszych objaśnieniach znajdziemy?

– Największą część dokumentu MF poświęcono stosowaniu MMTN w praktyce. Jak przypomina resort MMTN pozwala na weryfikację cen transferowych. Dzięki niej możliwe jest określenie wskaźnika finansowego, który odzwierciedla relację marży zysku netto, jaką uzyskuje badany podmiot w transakcji kontrolowanej, do odpowiedniej bazy. Wspomniany wskaźnik z kolei pozwala ocenić dynamikę zjawisk gospodarczych, m.in. rentowność transakcji. Marża zysku netto obliczana jest na bazie przychodów osiągniętych z transakcji kontrolowanej, pomniejszonych o koszty związane z ta transakcją. MF tłumaczy również, że przez marżę zysku netto trzeba rozumieć różne kategorie zysku, w tym także narzuty. Dzięki MMTN można zweryfikować czy poziom marży zysku netto jest określony na poziomie rynkowym – wskazuje tylko na część wyjaśnień MF Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN