Aktualności

01

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Od 13 października 2019 r. działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

– Rejestr jest publiczny. Korzystanie z niego jest bezpłatne i rzeczywistych beneficjentów może sprawdzić każdy. Kluczowe jest też to, że każda spółka powinna zgłosić swoje dane do tego rejestru. Spółki już istniejące (wpisane do KRS przed 13 października) mają na to czas do 13 kwietnia 2020 r. Z kolei firmy wpisane do KRS po 13 października zgłaszają swoje dane do nowego rejestru w ciągu 7 dni od dnia wpisu do KRS – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Aby uzyskać informacje o beneficjencie rzeczywistym trzeba złożyć wniosek m.in. za pośrednictwem strony crbr.podatki.gov.pl. Udostępnienie informacji następuje maksymalnie w ciągu 5 minut od złożenia wniosku. Gdy wniosek dotyczy informacji za określony przedział czasowy, informacje są udostępnione maksymalnie w terminie do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN