Aktualności

01

Jak rozpoznać nadpłatę w przychodach

Przepisy podatkowe są skomplikowane i bardzo często podatnicy wolą zapłacić wyższy podatek, aby uchronić się przed zakwestionowaniem swoich rozliczeń przez fiskusa. Następnie występują z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Wielu naszych Klientów wspieramy właśnie również w takich postępowaniach nadpłatowych. Gdy organ potwierdzi prawo spółki do nadpłaty pojawia się pytanie kiedy rozliczyć ją jako przychód podatkowy w przypadku zaliczenia jej na poczet bieżących bądź przyszłych zobowiązań.

– Datą otrzymania przez spółkę nadpłaty, a jednocześnie okresem, w którym należy rozpoznać przychód podatkowy, jest miesiąc, w którym organ dokonał zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych/bieżących zobowiązań – wyjaśnia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Jednocześnie, gdy nadpłata zostaje przerachowana/zaliczona przez organ podatkowy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych za dzień otrzymania nadpłaty należy uznać dzień wymagalności przyszłego zobowiązania, na który ma zostać przerachowana nadpłata. Z tym też dniem należy uznać, że spółka uzyskała przychód podlegający opodatkowaniu. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji z 15 października 2019 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.424.2019.1.ŚS).

Wielu naszych Klientów wspieramy właśnie również w takich postępowaniach nadpłatowych. Gdy organ potwierdzi prawo spółki do nadpłaty pojawia się pytanie kiedy rozliczyć ją jako przychód podatkowy w przypadku zaliczenia jej na poczet bieżących bądź przyszłych zobowiązań.

– Datą otrzymania przez spółkę nadpłaty, a jednocześnie okresem, w którym należy rozpoznać przychód podatkowy, jest miesiąc, w którym organ dokonał zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych/bieżących zobowiązań – wyjaśnia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Jednocześnie, gdy nadpłata zostaje przerachowana/zaliczona przez organ podatkowy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych za dzień otrzymania nadpłaty należy uznać dzień wymagalności przyszłego zobowiązania, na który ma zostać przerachowana nadpłata. Z tym też dniem należy uznać, że spółka uzyskała przychód podlegający opodatkowaniu. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji z 15 października 2019 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.424.2019.1.ŚS).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN