Aktualności

01

Reklamowanie w trakcie gry bez preferencji

Zyski z reklam nie stanowią przychodów z kwalifikowanych IP mających wpływ na dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką - wynika z wyroku WSA w Gliwicach, który na swoich łamach przytacza Rzeczpospolita.

Adam Rzepa, konsultant z Thedy & Partners komentuje to orzeczenie w Rzeczpospolitej. Podkreślił on, że wyrok WSA w Gliwicach wpisuje się w negatywną tendencję orzeczniczą w sprawach zastosowania ulgi IP Box w grach free-to-play.

Analiza przepisu dokonana przez Sąd wskazuje, że art. 24d ust. 7 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog dochodów z kwalifikowanego IP. Bazując zatem na wykładni literalnej, można stwierdzić, że sprzedaż usługi reklamowej jest czynnością następczą i odrębną od czynności sprzedaży czy udostępnienia gry komputerowej, a przez to nie stanowi dochodu z kwalifikowanego IP.

Pytanie jednak, czy rezultat wykładni literalnej jest w tym konkretnym przypadku zgodny z celem regulacji. W gruncie rzeczy dochodzi bowiem do odmiennego traktowania przychodów z mikropłatności oraz reklam. Według stanowisk sądów i organów podatkowych, pierwsza grupa transakcji może korzystać z IP Box, zaś druga nie. Różnicowanie pozycji podatkowej w zależności od modelu komercjalizacji gry wydaje się sprzeczne z celem ulgi IP Box – w samych Objaśnieniach wskazano, że celem ulgi jest stymulowanie procesów innowacyjnych, a zatem „sprzyjać tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych”.

Wydawać się zatem może, że ustawodawca tworząc przepisy podatkowe niekoniecznie w pełni odnajduje się w tym jak funkcjonuje branża gier komputerowych. Uzyskanie dostępu do gry free-to-play wymaga z reguły od użytkownika akceptacji regulaminu i umowy licencyjnej, gidze zawarte są informacje o reklamach oraz wirtualnych bonusach. Pod kątem funkcjonalnym oznacza to, że przychody z reklam są związane z wykorzystaniem prawa własności intelektualnej i nie byłyby możliwe bez zawarcia stosownej licencji na korzystanie z gry.

Interesująco zapowiadają się zatem rozstrzygnięcia tego typu spraw przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 25 października 2023 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN