Aktualności

01

Moment ujęcia korekty cen transferowych

Jeśli od początku realizacji transakcji ceny między podmiotami powiązanymi były ustalone na warunkach nierynkowych, to korekta rentowności powinna zostać dokonana na zasadach ogólnych – wynika z interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.216.2023.1.DP.

Sprawa, którą zajmował się Dyrektor KIS dotyczyła dwóch spółek: polskiej – producenta i hiszpańskiej – dystrybutora. Spółka polska sprzedawała towary do spółki hiszpańskiej, która następnie dystrybuowała je dalej do klientów. Jak wskazała pozyskana przez strony w 2023 roku analiza porównawcza, ceny ustalone między spółkami od początku nie miały poziomu rynkowego. Spółka polska wykazywała zaniżoną rentowność na niniejszej transakcji. Chciała ją więc skorygować, ale nie miała pewności czy korekta cen transferowych jest możliwa na podstawie art. 11e ustawy o CIT.

W treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wnioskodawca pytał organ czy korekta in plus planowana przez spółkę spełnia warunki określone w art. 11e ustawy o CIT i powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy, tj. wstecz? Czy też, jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, to korekta planowana przez spółkę powinna zostać ujęta w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura lub inny dokument potwierdzający przyczyny wskazanej korekty, tj. na bieżąco?

– Szef KIS po uwzględnieniu, że warunki transakcji między podmiotami powiązanymi były nierynkowe już na etapie jej zawarcia uznał, że korekta cen transferowych (niestanowiąca korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e) powinna być dopuszczalna na zasadach ogólnych. W związku z tym, niniejsza korekta powinna zostać uwzględniona w rozliczeniu podatkowym na bieżąco – wskazuje Rafał Boguszewski, konsultant w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN