Aktualności

01

Raportowanie Country-by-Country z poszerzonymi wyjaśnieniami MF

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe pytanie pytań i odpowiedzi w zakresie raportowania Country-by-Country. Dokument został zaktualizowany i uzupełniony o nowe zagadnienia.

Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners przypomina, że raportowanie Country-by-Country obliguje duże międzynarodowe grupy kapitałowe do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Mechanizm raportowania Country-by-Country został wypracowany w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

– W związku z tym, że tematyka tej formy raportowania stwarza sporo problemów w praktyce MF regularnie uzupełnia swój dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie. Obecnie jest to 4 wydanie tej publikacji. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się z niej czym jest raportowanie CbC, a udzielane odpowiedzi dotyczą powiadomień CbC-P oraz raportów CbC-R. Dokument ma obecnie 23 strony – dodaje Cyprian Werykowski.

Odpowiedzi MF: CbC – najczęściej zadawane pytania (podatki.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN