Aktualności

01

MF wyjaśnia jak dokumentować WDT

Resort finansów wydał objaśnienia dotyczące zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) dla stosowania stawki VAT w wysokości 0%.

Przypomnijmy, że jednym z warunków skorzystania z prawa do zastosowania stawki 0% dla WDT jest zapewnienie, aby towary zostały wysłane lub przetransportowane z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego i dostarczone innemu podatnikowi lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

– Od początku 2020 r. przepisami rozporządzenia UE wprowadzono dodatkowy katalog dokumentów, których posiadanie może stanowić podstawę do skorzystania przez podatnika z tzw. wzruszalnego domniemania, że towary zostały wysłane do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium Polski – podkreśla Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Objaśnienia MF liczą 18 stron. Resort wskazuje w nich m.in. na zasady dokumentowania WDT na podstawie rozporządzenia UE, omawiając to zagadnienie na praktycznych przykładach.

Dokument MF: https://www.podatki.gov.pl/media/6551/objasnienia-podatkowe-w-sprawie-dokumentowania-wdt-dla-celow-vat.pdf

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN