Aktualności

01

Raport LEX: Polscy pełnomocnicy wygrywają większość spraw podatkowych przed TSUE

W latach 2004 – 2022 Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 72 orzeczenia w polskich sprawach podatkowych, z czego 52 były korzystne. Oznacza to ponad dwie trzecie spraw wygranych przez podatników – wynika z raportu „Polskie Sprawy Podatkowe przed TSUE: rozstrzygnięcia, pełnomocnicy i kancelarie”, przygotowanego przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX, który opisuje portal prawo.pl

Lesław Mazur, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners został poproszony przez portal o komentarz. Podkreślił w nim, że głównym zadaniem orzecznictwa TSUE jest zapewnienie jednolitej wykładni na terenie całej UE jednych i tych samych przepisów prawa unijnego. Wbrew powszechnemu mniemaniu, TSUE nie orzeka o niezgodności regulacji krajowych z prawem unijnym, ale o tym jak prawo unijne powinno być rozumiane w kontekście regulacji danego państwa członkowskiego. Orzeczenia TSUE – w przeciwieństwie do orzeczeń polskich sądów – mają zastosowywanie nie tylko w sprawach, w których zapadły, ale także do wszystkich innych spraw z podobnym zagadnieniem prawnym i to niezależnie od instancji. Wiążą one wszystkie organy i sądy w całej Unii i w ten sposób zbliżają prawo unijne do systemu prawa precedensowego.

Doniosłość orzeczeń TSUE w polskim systemie prawnym widoczna jest m.in. przez pryzmat możliwości wznowienia postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sytuacji, gdy TSUE wyłożył dany przepis unijny inaczej niż to zrobiono w ostatecznym, czy prawomocnym rozstrzygnięciu organów podatkowych / sądów administracyjnych. Warto więc śledzić orzecznictwo TSUE nawet po przegranej sprawie na poziomie krajowym: wyroki TSUE dają nadzieję na zmianę negatywnego rozstrzygnięcia (choć trzeba uważać na przedawnienia).

Z obserwacji wynika, że polskie sądy administracyjne ostrożnie występują z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE, dając pierwszeństwo krajowemu orzecznictwu, aby to ono najpierw wykształciło jakąś linię orzeczniczą (każdy sąd krajowy jest równocześnie sądem unijnym). Dopiero, gdy w krajowym orzecznictwie dochodzi do rozbieżności, wtedy na ogół sąd krajowy sięga po stanowisko TSUE.

Cały artykuł dostępny pod tym linkiem: Polscy pełnomocnicy odnoszą sukcesy w sprawach podatkowych przed TSUE (prawo.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN