Aktualności

01

Przepisy regulujące pomoc dla Ukrainy podpisane przez prezydenta

W sobotę 12 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy. Zostały też już opublikowane w Dz.U. pod poz. 583. Zawiera ona m.in. przepisy wprowadzające pewne preferencje podatkowe.

Ustawa została przygotowana jako reakcja na konieczność pomocy Ukraińcom, którzy uciekają przed wojną. Jest to dość szeroka ustawa, która reguluje wiele obszarów. Unormowano w niej m.in. zasady legalnego pobytu w Polsce, podejmowania zatrudnienia czy otrzymania świadczeń z budżetu państwa.

Wśród zaproponowanych rozwiązań są również te z obszaru prawa podatkowego. Przewidziano m.in. zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 do 31 grudnia 2022 przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli z terytorium Ukrainy. Zwolnieniu z podatku podlegało będzie także świadczenie pieniężne przyznane osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN