Aktualności

01

Przedsiębiorca nie zawsze zapłaci więcej

W przypadku części nowo wybudowanego budynku, nawet przeznaczonego na działalność, przed zakończeniem jego budowy lub rozpoczęciem jego użytkowania przy braku spełnienia przesłanki związania z prowadzeniem działalności lub zajęcia na taką, ta część powinna podlegać tzw. pozostałej stawce podatku od nieruchomości - pisze Rzeczpospolita, opisując wyrok NSA.

Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners został poproszony przez redakcję o skomentowanie tego orzeczenia. Podkreślił on, że we wspomnianym wyroku NSA rozpatrywał co prawda sprawę dotyczącą zobowiązania za rok 2014, w którym – zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wyłączeniu z opodatkowania najwyższą stawką podlegały m.in. budynki, które nie mogły być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, jednakże uzasadnienie wyroku jest aktualne także na gruncie obecnych przepisów.

Skład orzekający słusznie bowiem uwzględnił, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. o sygn. akt SK 39/19, że przedsiębiorcy nie mogą być obciążani najwyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im i potencjalnie nie mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprawdzie polemizować można ze stanowiskiem NSA zgodnie z którym w przypadku rozpoczęcia użytkowania części budynku, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od całości budynku, jednakże na aprobatę zasługuje przełamanie przez sąd niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej, zgodnie z którą sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę jest przesądzający do opodatkowania najwyższymi stawkami. W uzasadnieniu wyroku wskazano bowiem, że istotny jest związek danej nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej lub jej zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli organy podatkowe w prowadzonych postepowaniach nie będą w stanie wykazać takiego związku, wówczas grunty i budynki podlegać będą niższą stawką jak od gruntów i budynków pozostałych, natomiast budowle nie będą podlegać zupełnie opodatkowaniu.

Podejście zaprezentowane przez NSA powinno znaleźć odpowiednie zastosowanie nie tylko odnośnie do części nowo wybudowanych budynków, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajęte na działalność, ale także w stosunku do budynków i budowli, które z różnych przyczyn (m.in. z uwagi na ograniczenia wprowadzone w czasie pandemii COVID-19 czy zły stan techniczny) nie są w żaden sposób wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym, nie mogą podlegać opodatkowaniu według najwyższych stawek.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 26 września 2023 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN