Aktualności

01

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przyjęty przez rząd

Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Autorem projektu jest resort rozwoju i technologii.

Przyjęty projekt ma nową wersję, która została opublikowana 8 listopada. Rozwiązania w niej zawarte mają uatrakcyjnić sukcesję rodzinną firm.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu, zadaniem fundacji rodzinnej będzie gromadzenie majątku i zarządzanie nim. Umożliwi to przeprowadzenie procesu sukcesyjnego bez konieczności wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

– Analizując projekt tej ustawy warto wspomnieć o rozwiązaniach podatkowych w niej zawartych. Przewiduje on m.in. rozwiązania gwarantujące, że bieżące dochody fundacji rodzinnej będą korzystać ze zwolnienia CIT. Powstanie zobowiązania w CIT uzależnione będzie od dystrybucji świadczenia lub mienia wydanego w związku z rozwiązaniem fundacji (tak jak ma to miejsce obecnie w ramach tzw. „estońskiego CIT”). Takie zdarzenia będą objęte podatkiem CIT o stawce 15%. Fundacja będzie także obowiązana składać do urzędu skarbowego deklarację o wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego w roku podatkowym ‒ w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego po tym roku podatkowym – wskazuje Marek Kończak, doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Trzeba dodać, że w zakresie PIT przychód z tytułu świadczenia Fundacji zaliczony został do katalogu przychodów z innych źródeł. Stawka opodatkowania ma wynieść 15%, jednak w stosunku do przychodów otrzymanych przez fundatora lub beneficjenta, będącego w stosunku do fundatora osobą najbliższą (co powinno być zasadą w przypadku fundacji rodzinnych) stosowane będzie zwolnienie z PIT.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN