Aktualności

01

Firmy będą musiały sporządzać sprawozdanie o podatku dochodowym

Część przedsiębiorstw będzie zobowiązana do przygotowania i opublikowania sprawozdania o zapłaconym podatku dochodowym. To kolejny mechanizm, który ma blokować procedurę unikania opodatkowania.

Jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i nadzorze publicznym, które takie zmiany zakłada. Wprowadzenie tych regulacji to implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 1.12.2021, str.1-14).

Zgodnie z projektem pojawi się obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym przez wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach – dla jednostek dominujących najwyższego szczebla – i przychodach – dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza UE prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej.

Projekt zakłada, że jednostki będą miały obowiązek sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obecnie jest na etapie konsultacji.

Projekt: Projekt (legislacja.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN