Aktualności

01

Problemy z płatnościami mają już MŚP

Dziennik Gazeta Prawna otrzymał zestawienie statystyk MF dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentuje dla redakcji to zestawienie.

Analizując dane podane przez MF nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze te dotyczące samego pierwszego półrocza 2022, po drugie wnioski dotyczące zestawienie tych statystyk z wcześniejszymi danymi dostępnymi po upływie pierwszego roku pandemii, tj. na koniec marca 2021 r.

Jeśli chodzi o dane za I półrocze 2022 to wniosek, który od razu nasuwa się z lektury tych danych dotyczy długotrwałego trendu jeśli chodzi o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: znacznie łatwiej jest uzyskać rozłożenie podatku na raty czy też odroczenie terminu płatności niż umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. To wniosek jest dość oczywisty i potwierdza stałą tendencję.

Co przy tym interesujące, wniosków dotyczących rozłożenia podatku na raty w analizowanym okresie było kilkanaście razy więcej niż wniosków o odroczenie terminu płatności, przy czym kwotowo te proporcje sprowadzają się już tylko do proporcji niecałych 3:1. To oznacza statystycznie, że jednostkowy wniosek dotyczący rozłożenia podatku na raty opiewał na znacznie niższą kwotę (ok. 20 tys. zł) niż wniosek o odroczenie terminu płatności (ok. ponad 100 tys. zł). Z kolei decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych opiewały na najniższe kwoty ze wszystkich trzech rodzajów ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Ciekawe wnioski wyciągnąć można z porównania tych dostępnych danych ze statystykami publikowanymi na koniec marca 2021 r. Z porównania dostępnych danych wynika, że za pierwszy rok okresu pandemii naczelnicy urzędów skarbowych ilościowo wydali znacznie mniej decyzji niż za pierwsze półrocze 2022, ale kwoty objęte wnioskami za pierwszy okres pandemii były znacznie wyższe. To oznacza, że statystycznie jednostkowy wniosek o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w pierwszym roku pandemii opiewał na znacznie wyższe kwoty niż obecnie, co może sugerować, że o takie wsparcie występowały wówczas większe firmy. Obecnie z kolei dostępne dane mogą sugerować, że problemy z bieżącą płatnością należności z tytułu zobowiązań podatkowych dotyczą większej liczby podmiotów, gdzie kwoty statystycznie są obecnie niższe. Może to zatem oznaczać, ze problemy te dotyczą już nie tylko dużych firm, ale też średnich i małych biznesów.

Cały artykuł w DGP z 23 września 2022 r., str. B5

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN