Aktualności

01

MF opublikowało informacje TPR

Resort finansów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej udostępnił nowe wzory elektroniczne informacji o cenach transferowych.

Udostępnione dokumenty dotyczą PIT – TPR-P oraz CIT – TPR-C. Oba druki są czwartą wersją.

Opublikowane wzory stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.

Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. ograniczenia zakresu wymaganych danych i informacji w informacji TPR w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ustawy CIT (art. 23za ustawy PIT) oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour – dla tych transakcji w informacji TPR nie wskazuje się danych dotyczących analiz porównawczych lub analiz zgodności.

Ponadto w tych wersjach druków można wpisać większą liczbę znaków w sekcji Dodatkowe Informacje przez możliwość dodawania kolejnych pól.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN