Aktualności

01

Pożyczki znajdą się w dokumentacji cen transferowych

Transakcje pożyczki powinny znaleźć się w dokumentacji cen transferowych. Trzeba jednak zwrócić uwagę m.in. na progi dokumentacyjne – wynika z odpowiedzi MF na interpelację poselską (nr DCT2.054.2.2021).

Istota interpelacji sprowadza się do określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji finansowych obejmujących pożyczki. W interpelacji postawiono w tym zakresie dwa pytania: 1. Czy w przypadku uwzględnienia w sporządzanej za rok podatkowy dokumentacji cen transferowych ta sama umowa pożyczki powinna być również wykazana w dokumentacji sporządzanej w każdym kolejnym roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, także wtedy gdyby umowa nie ulegała zmianie przez cały okres spłaty? 2. Czy badając przekroczenie progów kwotowych należy uwzględniać wartości kwot pozostałych do spłaty dotyczących pożyczek zawartych w latach poprzednich, które były wykazane w dokumentacji cen transferowych sporządzanej za te lata?

– Z odpowiedzi MF wynika, że transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny – tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10.000.000 zł. Z kolei dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, obejmującej kilka pożyczek, należy uwzględniać wartości kapitałów pożyczek zawartych w danym roku podatkowym, jak i w latach poprzednich, obliczone zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej w odpowiedzi na pytanie pierwsze – przytacza odpowiedź Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN