Aktualności

01

Od lipca możliwe grupy VAT

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 lipca możliwe będzie tworzenie grup VAT. Rozwiązanie to jest częścią podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

Dziś podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. To się zmieni właśnie od 1 lipca. Rozliczenia firm powiązanych będą mogły być wspólne, jak jednego podatnika.

– Utworzenie grupy VAT będzie dobrowolne i pozwoli na zachowanie neutralności obrotów pomiędzy członkami grupy. Obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami. Nie będzie też konieczne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), czy weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem będzie grupa VAT jako całość, więc składany będzie jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu – wyjaśnia Grzegorz Arczewski, menedżer w Thedy & Partners.

Przypomnijmy, że grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. W przypadku powiązania finansowego przyjęte zostało kryterium 50-proc. udziału kapitałowego. Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów. Rozwiązanie to będzie otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

Grupy VAT będą musiały istnieć przez minimum 3 lata i będzie można przedłużyć ten okres.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN