Aktualności

01

Poprawianie fundacji rodzinnej

Prezydent w styczniu podpisał ustawę wprowadzającą do polskiego porządku prawnego nową instytucję – fundację rodzinną – pisze w Rzeczpospolitej Marek Kończak, doradca podatkowy, starszy menadżer w Thedy & Partners.

Zanim jeszcze ustawa weszła w życie, 14 kwietnia 2023 r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa Nowelizująca”). Obie ustawy w zakresie fundacji rodzinnej wejdą w życie 22 maja 2023 r.

Ustawa Nowelizująca obok przepisów o charakterze jednoznacznie korzystnym dla podatników (np. obniżenie stawki PIT dla beneficjentów fundacji rodzinnej należących do I lub II grupy podatkowej w stosunku do fundatora w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn do 10%, czy możliwość korzystania przez spółki należące do beneficjentów fundacji rodzinnej z estońskiego CIT) wprowadziła wiele mechanizmów mających na celu uszczelnienie przepisów i ograniczenie możliwości wykorzystania fundacji rodzinnej do agresywnej optymalizacji podatkowej.

Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczyły:

  • wyłączenia przysługującego fundacji rodzinnej zwolnienia z opodatkowania CIT w stosunku do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem;
  • wyłączenia przysługującego fundacji rodzinnej zwolnienia z opodatkowania CIT w stosunku do przychodów osiągniętych przez fundację rodzinną, jeżeli ta nie została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powstania albo postanowienie sądu rejestrowego odmawiające jej zarejestrowania stało się prawomocne;
  • wyłączenia zastosowania art. 15c ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT w stosunku do kosztów
    finansowania dłużnego związanych z uzyskaniem, bezpośrednio lub
    pośrednio, środków finansowych od fundacji rodzinnej;
  • opodatkowania świadczeń w postaci ukrytych zysków uzyskanych od fundacji rodzinnej.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 16 maja 2023 r., str. D2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN