Aktualności

01

Polski Ład: Estoński CIT do poszerzenia

Estoński CIT zostanie zmodyfikowany. Wszystko po to, aby większa grupa firm mogła korzystać z tej formy rozliczeń – zapowiada Ministerstwo Finansów.

Jak argumentuje MF, estoński CIT jest dobrą formą rozliczeń dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Stąd pomysł, aby zmienić przepisy w taki sposób, aby usunąć część istniejących barier.

– Z przedstawionych zapowiedzi wynika, że mają zniknąć trzy z pięciu warunków wejścia w system estoński. Usunięty ma zostać limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty. Ta forma opodatkowania ma być też poszerzona – po spełnieniu pewnych warunków – o spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. Dziś estoński CIT przewidziany jest dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Ponadto ma zniknąć minimalny wolumen inwestycji, który stanowi pewną barierę wejścia – zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

W konsekwencji dla zastosowania estońskiego CIT trzeba będzie spełnić dwa warunki. Po pierwsze, prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury. Po drugie, prowadzenie w Polsce realnej działalności gospodarczej, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników. Te warunki mają działać na dotychczasowych zasadach.

Pewne modyfikacje zajdą też w stawkach podatku. Otóż dziś jego wysokość uzależniona jest m.in. od poczynionych inwestycji. W uproszczeniu – im wyższe inwestycje, tym stawka podatkowa niższa. Po zmianach zasada ta nie będzie dotyczyła małego podatnika. W jego przypadku efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji. Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich.

Po opublikowaniu projektu przepisów, przedstawimy konkretne propozycje nowych rozwiązań.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN