Aktualności

01

MF opublikowało sprawozdanie dotyczące MDR-ów

Od 1 stycznia 2019 r. do 15 maja 2021 r. do Szefa KAS wpłynęło 9356 informacji o schematach podatkowych (MDR-1). W tym samym czasie przesłano 2159 uzupełnień.

Ministerialna statystyka pokazuje także podział kto informacje o schematach podatkowych przesłał. Promotorzy wysłali 4273 informacji, korzystający – 6672 informacji, a wspomagający – 570. W sumie większość zaraportowanych schematów obejmowała MDR-y krajowe. Było ich 6995. Transgranicznych MDR-ów zaraportowano 4520. Szef KAS doręczył 6615 potwierdzenia nadania numerów schematów podatkowych (NSP).

W tym samym okresie do Szefa KAS wpłynęły także zawiadomienia dotyczące schematu podatkowego MDR-2. Było ich 2052, uzupełnień – 16. Tu promotorzy przekazali 654 informacji, a wspomagający – 1414.

Kolejny raportowany MDR dotyczy informacji korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego MDR-3. Złożono ich 8840, a uzupełnień było 627.

Z kolei liczba przekazanych Szefowi KAS kwartalnych informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego MDR-4 wyniosła 2377. Uzupełnień w tym obszarze było 78. Promotorzy przekazali 2353 informacji, wspomagający przekazali ich 102.

– Warto zwrócić uwagę, że składane do Szefa KAS informacje o schematach podatkowych poddawane są również analizie merytorycznej. Z tej analizy ma zostać przygotowany raport dotyczący przeciwdziałania wykorzystywaniu schematów podatkowych do unikania płacenia podatków. Jednocześnie, już dziś MF wskazuje, że dwuletni okres obowiązywania przepisów wydaje się zbyt krótki, aby dokonywać znaczących zmian w zakresie raportowania informacji o schematach podatkowych – podkreśla Piotr Kalemba, doradca podatkowy, menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN