Aktualności

01

Polska rozpoczęła prace nad kolejnymi zmianami w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma za zadanie wdrożyć do krajowego porządku prawnego unijne wytyczne w obszarze opodatkowania e-handlu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu głównym celem zmian – zarówno na poziomie Polski, jak i całej UE – jest uproszczenie obowiązków związanych z rozliczaniem VAT dla przedsiębiorców, którzy sprzedają usługi bądź towary głównie za pośrednictwem internetu. Modyfikacja przepisów ma doprowadzić także do tego, aby VAT był płacony prawidłowo na rzecz państwa nabywcy bądź usługobiorcy, zgodnie z zasadą opodatkowania w kraju przeznaczenia. Co zatem się zmieni?

– Wśród nowości warto wspomnieć o likwidacji na poziomie całej Unii zwolnienia z VAT importu przesyłek o wartości do 22 euro. Przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz konsumentów (B2C) będą mogli korzystać z uproszczonej formy rozliczania VAT. Chodzi o możliwość rozliczania VAT od transakcji na rzecz konsumentów niebędących podatnikami w wielu krajach w deklaracji składanej w jednym państwie (państwie identyfikacji). Rozszerzona i zmodyfikowana ma być procedura szczególna dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną (dziś procedura ta działa jako Mini One Stop Shop – MOSS, a będzie działała jako One Stop Shop – OSS). Ponadto przy niektórych transakcjach przy poborze i zapłacie VAT konieczne będzie użycie interfejsu elektronicznego – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Na wdrożenie tych regulacji jest czas do końca czerwca 2021 r. Taki też termin przewiduje ministerialny projekt, z którego wynika, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Teraz – do 19 listopada 2020 r. – można zgłaszać uwagi do propozycji MF.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12339754/katalog/12732424#12732424

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN