Aktualności

01

Połączenie w celu pełnienia danej funkcji nie przesądza o daninie od kontenera

Kontenery socjalno-biurowe mogą stanowić obiekty niepodlegające opodatkowaniu, jeżeli nie są połączone trwale z gruntem i nie stanowią budynków – wynika z wyroku NSA (sygn. akt III FSK 2124/21), który opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując sprawę na lamach gazety podkreślił, że omawiany wyrok NSA jest bardzo ważny i cenny zarówno dla organów podatkowych, jak i podatników. Przede wszystkim dlatego, że sformułowane w nim wytyczne są uniwersalne i nie dotyczą tylko tzw. węzła betoniarskiego, czyli obiektu spornego rozpatrywanego przez NSA, ale w istocie mają charakter uniwersalny, i mogą dotyczyć każdej sprawy w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Dlatego też naprawdę trzeba docenić pracę sędziów nad przygotowaniem tak szczegółowego uzasadnienia. Wspomniane wytyczne sprowadzają się do trzech punktów. Przede wszystkim NSA powołując się na orzecznictwo TK jednoznacznie zakwestionował próby opodatkowywania różnych obiektów z tego powodu, że zostały połączone w celu pełnienia określonej funkcji. Jak wskazał NSA, nie można tworzyć z sumy różnych obiektów jednego przedmiotu opodatkowania z uwagi na ich wspólną funkcję. NSA wskazał wprost, że jest to niedopuszczalne.

Należy zatem ocenić czy dany element (obiekt) np. składający się na tzw. węzeł betoniarski (ale w istocie dotyczy to wszystkich obiektów) stanowi odrębny przedmiot materialny i jeżeli tak, to czy jest obiektem budowlanym, i dalej – czy stanowi budynek bądź budowlę czy też w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Tym samym NSA wprost wskazał, że wbrew podejmowanym – bardzo często – próbom przez organy podatkowe nie każdy obiekt będzie podlegał opodatkowaniu. To bardzo ważne zastrzeżenie.

Końcowo z wyroku NSA wynika również, że kontenery socjalno-biurowe mogą stanowić obiekty niepodlegające opodatkowaniu, jeżeli, co bardzo częste w praktyce, nie są połączone trwale z gruntem i w związku z czym nie stanowią budynków. Jeśli zatem kontenery można bez przeszkód przenieść w inne miejsce, co jest powszechnie możliwe w odniesieniu do obiektów kontenerowych, to nie stanowią one budynków, a w konsekwencji nie powinny podlegać opodatkowaniu. Takie podejście potwierdziło także niedawno Ministerstwo Finansów.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 9 marca 2022 r., str. F1

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN