Aktualności

01

Podatnicy wnioskują o ulgi w spłacie zobowiązań wobec skarbówki

Od początku pandemii koronawirusa naczelnicy organów podatkowych wydali ponad 76 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Łączna kwota wsparcia wyniosła dotychczas 6,7 mld zł – wynika ze statystyk Ministerstwa Finansów.

– Jeśli mówimy o ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych to chodzi tu o rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu jego zapłaty bądź umorzenie powstałego długu. O każdą z tych ulg muszą zawnioskować sami podatnicy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku trzeba opisać swoją sytuację i wskazać ulgę, o którą się wnioskuje, popierając swój wniosek odpowiednią argumentacją – przypomina Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Warto też pamiętać, że w przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia przy uzyskaniu ulg w zapłacie należności podatkowych zapraszamy do kontaktu: michal.nielepkowicz@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN