Aktualności

01

Podatkowy rollercoster. WHT od dywidend

A ty, płatniku, bądź tu mądry i pisz wiersze... - pisze w felietonie dla Parkietu Lesław Mazur, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Tak można by skwitować to, co ostatnio dzieje się w orzecznictwie w sprawach WHT (podatek u źródła) z dywidend, a konkretniej odnośnie do obowiązku podmiotów (płatników), którzy wypłacają dywidendy na rzecz swoich unijnych spółek matek.

Od kilku lat ni stąd, ni zowąd organy podatkowe – przecząc wcześniejszej, wieloletniej i powszechnej praktyce – „generują” spór co do zwolnienia z art. 22 ust. 4 CIT-u, tzn. czy jest ono uzależnione od tego, czy podmiot uzyskujący dywidendę (spółka matka) ma równocześnie status jej rzeczywistego właściciela. Spór, który w treści przepisów nie ma żadnego uzasadnienia, a nie od dziś wiadomo, że wykładnia literalna „jest nie tylko punktem wyjścia dla wszelkiego rodzaju wykładni prawa, lecz także zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym”.

Do 31 stycznia br. dominowało praktycznie we wszystkich WSA (oprócz jednego) oraz w NSA (II FSK 240/21) stanowisko, że „uzyskujący dywidendę” to tylko „uzyskujący dywidendę” i płatnik nie ma obowiązku badać, kim jest jej rzeczywisty właściciel.

31 stycznia 2023 r. NSA uznał, że – mimo niezapisania takiego warunku ani przez ustawodawcę krajowego, ani unijnego – to jednak istnieje on gdzieś w przestworzach, a każdy płatnik powinien to wiedzieć (II FSK 1588/20).

Niedługo potem, tj. 8 lutego, NSA znów orzekł, że nie jest obowiązkiem płatnika sprawdzanie (przed stosowaniem zwolnienia), czy jego udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych dywidend (II FSK 1277/22 i II FSK 1281/22).

Obserwując rynek, widzę, że organy często w tych sprawach wszczynają postępowania karno-skarbowe oraz – określiwszy zaległość w WHT – domagają się zapłaty z odsetkami.

Chcesz przeczytać cały felieton, zapraszamy na łamy Parkietu z 2 czerwca 2023 r., a także w wydaniu internetowym dziennika, str. 16

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN