Aktualności

01

Podatek od nieruchomości w przyszłym roku w górę

Znane są maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Przedstawił je minister finansów w specjalnym obwieszczeniu.

Wszystkie stawki maksymalne wzrosną w porównaniu z tymi obowiązującymi dziś. To skutek uwzględnienia wskaźnika inflacji.

Przykładowo maksymalna stawka podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem firmy wyniesie 0,99 zł za metr kwadratowy. Dziś jest to 0,95 zł. Stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 23,90 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni, co stanowi 43 groszy więcej niż dziś. Z kolei maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie z 0,79 zł do 0,81 zł za metr.

Wzrost obejmie także maksymalne stawki innych podatków i opłat lokalnych, np. Od środków transportowych.

– Minister finansów co roku określa wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Nie oznacza to jednak, że każda gmina musi je stosować. Każda gmina może bowiem w podejmowanych uchwałach określić wysokość podatków na indywidualnym poziomie, ważne tylko, aby nie były one wyższe niż te ustalone w obwieszczeniu MF. Mogą być zatem niższe – tłumaczy Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Nowe stawki określone są w obwieszczeniu ministra finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 673).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN