Aktualności

01

Podatek minimalny do zawieszenia

Resort finansów opublikuje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany będą spore i obejmą kilka ważnych obszarów, w tym m.in. podatek minimalny, przepisy o WHT, finansowanie dłużne czy ukrytą dywidendę. W najbliższych dniach będziemy informować, co planuje MF, choć póki nie ma projektu, trudno analizować szczegóły tych nowości.

Zacznijmy jednak od planowanych zmian w zakresie podatku minimalnego. MF zapowiada, że chce odroczyć wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Chodzi o zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów art. 24ca ustawy CIT w okresie 1 roku, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Odroczenie tych regulacji, jak czytamy na stronie MF ma dać ochronę polskim firmom przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty.

– Zmodyfikowany ma być też sam podatek, a dokładniej jego konstrukcja. MF chce podwyższyć do 2%, wskaźnik rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego). Dodatkowo ma być wprowadzona alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania – według wyboru podatnika (podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%) albo podstawa opodatkowania to 2% przychodów + koszty pasywne, tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNIP (stawka podatku 10%). Ponadto rozszerzony ma być katalog wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji) – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN