Aktualności

01

Pandemia wstrzymała przedawnienie w kks

Sejm na posiedzeniu 20 kwietnia 2021 r. uchwalił nowelizację kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian w niej zawartych jest ta, która zawiesiła bieg terminu przedawnienia w sprawach skarbowych.

Chodzi dokładnie o modyfikację w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). W uchwalonej noweli zaproponowano dodanie po art. 15zzr – art. 15zzr1. Przewiduje on, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Wspomniane okresy regulacja nakazuje liczyć od 14 marca 2020 r. – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, oraz od 20 marca 2020 r. – w przypadku stanu epidemii.

– Regulacja ta oznacza, że przedawnienie w zakresie wykroczeń i przestępstw skarbowych nie biegło i nie biegnie w czasie pandemii. Podatnicy muszą zdawać sobie z tego sprawę, gdyż w konsekwencji czyny, które mogą być zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo przedawniają się znacznie później. Bieg terminu przedawnienia zostanie ponownie uruchomiony po upływie 6 miesięcy od odwołania pandemii – wskazuje Piotr Kalemba, doradca podatkowy, menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Przepisy tej nowelizacji mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak uwaga: do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie tej ustawy oraz kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął. 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN