Aktualności

01

Pakiet e-commerce przyjęty przez rząd

Rada Ministrów na posiedzeniu 8 kwietnia 2021 r. przyjęła pakiet zmian m.in. w ustawie o VAT, który ma uszczelnić system w branży handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek.

– Pakiet e-commerce to dostosowanie regulacji krajowych do norm Unii Europejskiej. Głównym jego celem jest ograniczenie napływu do krajów UE przesyłek z towarami nieopodatkowanymi. Zmiany w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie obejmują m.in.: likwidację w UE zwolnienia z VAT importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Rozszerzony ma zostać zakres transakcji B2C (sprzedaż na rzecz konsumentów), które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Ponadto, na podatników ułatwiających m.in. przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. internetowej platformy handlowej) sprzedaż towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, zostanie nałożony obowiązek poboru i zapłaty VAT – wymienia Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN