Aktualności

01

Minister wyjaśni czym jest transakcja kontrolowana

Resort finansów rozpoczął konsultacje nad projektem interpretacji ogólnej, która ma definiować pojęcie transakcji kontrolowanej, zachodzącej między podmiotami powiązanymi. Na uwagi do przygotowanego projektu MF czeka do końca kwietnia.

– Jak tłumaczy resort w opracowanym dokumencie, pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania podejmowane przez podatników z podmiotami powiązanymi o różnorodnym charakterze i celu. Wprowadzenie szerokiej definicji, określonej ustawą z 2019 roku, miało ma na celu objęcie obowiązkiem w zakresie cen transferowych nie tylko rutynowych, podstawowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale również innych zdarzeń, które mogą nie stanowić transakcji w potocznym rozumieniu tego słowa. Dotyczy to m.in. procesów restrukturyzacji, umów spółki osobowej czy umów o współpracy. Kluczowe jest więc – co również podkreśla MF – aby w każdym przypadku przedsiębiorca jak najszerzej rozpatrywał swoją aktywność biznesową z podmiotami powiązanymi, bo ta może skutkować obowiązkami w zakresie cen transferowych – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Konsultacje do projektu są otwarte dla wszystkich. To oznacza, że uwagi do niego może przesłać każdy. Gdy interpretacja ogólna zostanie opublikowana będzie ona wiążąca dla organów podatkowych.

Projekt interpretacji ogólnej: Konsultacje podatkowe: definicja transakcji kontrolowanej dla potrzeb cen transferowych (podatki.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN