Aktualności

01

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych już od 2022 roku

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2192 została opublikowana nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Precyzuje ona zwolnienie z podatku dla infrastruktury kolejowej.

– Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, zwolnienie z podatku ma dotyczyć tej części nieruchomości kolejowych, która jest zajęta na prowadzenie działalności kolejowej. Zwolnieniem z podatku od nieruchomości zostaną objęte grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiekty infrastruktury usługowej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) lub infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są wykorzystywane do przewozu osób, lub infrastruktura kolejowa tworzy linie kolejowe szerokotorowe, lub infrastruktura kolejowa stanowi infrastrukturę nieczynną – wskazuje Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Druga część tego zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej wykorzystywanych do prowadzenia działalności innej niż kolejowa.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r., niemniej część z nich będzie stosowana począwszy od 1 stycznia 2023 r.

W ubiegłym tygodniu Thedy & Partners komentowało tę zmianę na łamach Rzeczpospolitej.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN