Aktualności

01

Niewielka alternatywa dla dwukrotnego opodatkowania

To już pewne. Spółki komandytowe zostaną objęte CIT, a więc w wielu wypadkach daninę zapłacą i spółka, i wspólnicy. Większość pomysłów na uniknięcie dwukrotnego opodatkowania nie będzie skuteczna - twierdzą eksperci na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Jeden z wątków poruszonych na łamach gazety dotyczy ASI. Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners wyjaśnia, że ASI to alternatywna spółka inwestycyjna, która może prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej (w tym spółki europejskiej), spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska). W zakresie opodatkowania CIT, zwolniony jest dochód ASI z tytułu zbycia udziałów (akcji) pod warunkiem bezpośredniego posiadania przynajmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale zbywanej spółki przez nieprzerwany okres 2 lat przed momentem zbycia. Oznacza to, że w przypadku ASI będącej podatnikiem CIT (czyli obecnie spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej, a w przyszłości również komandytowej), dochód wygenerowany na sprzedaży udziałów (akcji) będzie opodatkowany jednokrotnie, tj. tylko na poziomie udziałowca (akcjonariusza) w momencie wypłaty dywidendy. Warto pamiętać, że przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do sprzedaży udziałów (akcji) spółki nieruchomościowej (ograniczenie to nie wydaje się racjonalne i jest chyba kolejnym przejawem „nieufności podatkowej” ustawodawcy w stosunku do rynku nieruchomości).

– Oczywiście spółka komandytowa może zostać objęta reżimem ASI, ale w żadnym wypadku nie jest to panaceum na wprowadzenie opodatkowania CIT spółek komandytowych. Pomijając już kwestie regulacyjne (np. wymóg prowadzenie odpowiedniej działalności inwestycyjnej, wymóg wpisu / rejestracji zarządzającego), zwolnienie dla ASI jest bardzo wąskie i nie obejmie większości zakresu działalności spółek komandytowych, gdzie w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Oczywiście jeżeli akurat spółka komandytowa prowadzi działalność polegająca na inwestowaniu w udziały (akcje), przyjęcie reżimu ASI może być jak najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Niestety nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Na marginesie należy zwrócić uwagę, że 10% próg uprawniający do zwolnienia częstokroć uniemożliwia skorzystanie z tego reżimu mniejszym podmiotom inwestującym aktywnie w udziały (akcje) – podkreśla Michał Thedy.

Dodaje, że jeżeli chodzi o art. 20 ust. 3 ustawy o CIT, to przewiduje on zwolnienie dla dywidend otrzymywanych przez polskie spółki z ich zagranicznych spółek córek mających siedzibę w krajach UE lub EOG (pod określonymi warunkami). To zwolnienie więc nie będzie miało więc zastosowania dla wypłat zysku z polskiej spółki komandytowej do jej wspólnika po objęciu jej opodatkowaniem CIT.

Powyższe przykłady pokazują, że objęcie opodatkowaniem spółki komandytowej oznacza „faktyczne” podwójne opodatkowanie dla jej wspólników będących komandytariuszami. Co w konsekwencji prowadzi do podniesienia opodatkowania polskich przedsiębiorców (to w nich uderzy w zdecydowanej większości planowana zmiana). A to w świetle ukształtowanej od lat praktyki korzystania z tej formy działalności oraz niewątpliwych zalet kumulowania naszego polskiego kapitału, a przede wszystkim obecnej, bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, nie przemawia na korzyść tego pomysłu.   

Cały artykuł został opublikowany w DGP z 1 grudnia 2020 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN