Aktualności

01

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie pomoże w obsłudze schematów podatkowych

Minister finansów upoważni Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do obsługi schematów podatkowych, które muszą do skarbówki zgłaszać przedsiębiorcy. Jest już w tej sprawie gotowy projekt rozporządzenia.

Z opublikowanego projektu wynika, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie będzie upoważniony do: nadawania numeru schematu podatkowego (NSP), nadawania numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT), przekazywania potwierdzenia nadania NSP, zwracania się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, wydawania postanowienia o odmowie nadania NSP, wydawania postanowienia o unieważnieniu NSP nadanego schematowi podatkowemu, pozostawiania informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia, doręczania potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wydawania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania NSP, wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie nadania NSP.

– Warto wyjaśnić, że przekazanie części czynności związanych ze schematami podatkowymi do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie nie oznacza, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej przerzuca swoje zadania i odpowiedzialność. Delegowanie części zadań nie oznacza pozbawienia odpowiedzialności za ich realizację Szefa KAS. Oznacza to, że Szef KAS nadal będzie mieć możliwość bieżącego realizowania zadań, za które jest odpowiedzialny, sprawowania kontroli nad realizacją zadań przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie – tłumaczy Piotr Kalemba, doradca podatkowy, menedżer w Thedy & Partners.

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Jego wejście w życie jest zaplanowane na dzień następny po dniu jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Projekt: Projekt (legislacja.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN