Aktualności

01

Najpierw sprawdź opodatkowanie, a potem możliwości odliczenia

Wybudowanie przystanków kolejowych, a następnie ich bezpłatne przekazanie nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur za towary i usługi wykorzystane do ich budowy, zwłaszcza, jeśli te przystanki pozytywnie wpłyną na rozwój działalności opodatkowanej podatnika – wynika z wyroku NSA z 28 września 2023 r. (sygn. akt I FSK 680/22).

W sprawie, która swój finał znalazła na wokandzie NSA spółka zajmuje się inwestycjami i budową infrastruktury kolejowej. Świadczy usługi opodatkowane VAT. W ramach swojej działalności zbudowała przystanki na terenach PKP, ale przystanki te mają zwiększyć również atrakcyjność infrastruktury podatnika. Podatnik chce bezpłatnie przekazać wybudowane przystanki na rzecz PKP.

Zdaniem organów podatkowych spółka nie miała prawa do odliczenia VAT do wydatków związanych z budową przystanków na terenie PKP i powinna skorygować swoje rozliczenia. Jednocześnie, nieodpłatne przekazanie przystanków nie podlega, według organów, opodatkowaniu VAT.

– Przy rozliczeniu VAT przedsiębiorcy powinni najpierw ustalić czy czynność podlega opodatkowaniu, a potem badać kwestie prawa do odliczenia. Według NSA przy nieodpłatnym przekazaniu przystanków nie będziemy mieli do czynienia z czynnością opodatkowaną VAT. Jednocześnie, zdaniem NSA, Spółka miała prawo do odliczenia VAT od wydatków na budowę i nie musi dokonywać korekt z tego tytułu – wskazuje na wnioski NSA Natalia Zborowska, konsultant w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN