Aktualności

01

Michał Nielepkowicz w wywiadzie dla DGP: Uchwała NSA w sprawie budynków otwiera nowe pole sporów

Po uchwale NSA podatnicy mają szereg narzędzi, aby argumentować na swoją korzyść, czyli bronić dotychczasowego sposobu opodatkowania obiektu jako budynku. Paradoksalnie może się jednak okazać, że korzystniej będzie go uznać za budowlę.

Z uchwały NSA (sygn. akt III FPS 1/21) wynika, że za budowlę dla celów podatkowych można uznać taki obiekt, którego cechą wyróżniającą jest np. pojemność, a nie – jak w przypadku budynków – powierzchnia użytkowa. NSA wskazał że zbiornik, który posiada wszystkie cechy budynku, ale jego cechą wyróżniającą jest pojemność należy opodatkować jako budowlę. Pan się z tym zgadza?

Nie. NSA wskazał bowiem, że obiekt musi mieć jakąś cechę wyróżniającą i trzeba ją brać pod uwagę przy ocenie, czy mamy do czynienia z budynkiem czy budowlą. Problem w tym, że to nie wynika z definicji budynku ani budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. NSA kolejny raz uznał, że budynek może de facto stać się budowlą. A przecież Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15) jasno, że jeśli obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni oraz posiada fundamenty i dach to jest budynkiem. Należy więc opodatkować jego powierzchnię użytkową. TK uznał, że interpretacja art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która prowadzi do uznania budynku za budowlę, jest niezgodna z konstytucją.

Uchwała NSA była dla pana zaskoczeniem?

Nie tylko dla mnie, ale również dla podatników i organów podatkowych. Wszyscy oczekiwali, że NSA powoła się na wyrok TK z 2017 r. i wyjaśni, że silos – bo tego dotyczył spór w sprawie, w której sąd zadał pytanie na uchwałę – jest opodatkowany jako budynek, skoro spełnia wszystkie cechy wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie orzeczenie zakończyłoby wieloletnie spory o funkcje, przeznaczenie obiektu. Tak się jednak nie stało i teraz podatnicy i gminy będą badały czy cechą wyróżniającą budynek jest powierzchnia użytkowa, pojemność, przestrzeń a może jeszcze jakaś inna cecha.

Jak można je rozumieć?

Bardzo różnie, w tym problem. Nie wiadomo bowiem co ma oznaczać, że w przypadku danego obiektu jego cechą „wyróżniającą” jest powierzchnia użytkowa. Czy zgodnie z sentencją uchwały mamy ją odnosić do jakichś obiektywnych wartości, np. przyjąć, że obiekt o powierzchni 1000 m2 jest budynkiem ale taki, który ma 999 m2 jeszcze nie? Czy też mamy porównywać wielkość powierzchni w danym przypadku do innych cech a jeżeli tak to jakich – pojemności, przestrzeni obiektu? Jeśli tak to dlaczego? Kto w ogóle ma decydować o wspomnianych cechach? Jaką zatem pewność opodatkowania może mieć obecnie podatnik przyjmując, że dany obiekt jest budynkiem – skoro powierzchnia obiektu jest w ocenie podatnika jego cechą wyróżniającą czy wręcz dominującą? Czy jeśli podatnik tak to oceni subiektywnie to nie narazi go to na kwestionowanie rozliczeń przez organ podatkowy? Na żadne z tych pytań uchwała NSA nie daje odpowiedzi.

Uchwała może być jednak na rękę gminom. Mogą bowiem uznać, że jeśli ważniejsza jest kubatura (pojemność) budynku a nie jego powierzchnia użytkowa, to podatek należy zapłacić jak od budowli. Co mają zrobić w takiej sytuacji podatnicy?

Kluczowe jest ustalenie stanu faktycznego. Po uchwale podatnicy mają szereg narzędzi, aby argumentować na swoją korzyść, czyli bronić dotychczasowego sposobu opodatkowania obiektu jako budynku. Chodzi oczywiście o obiekty, które spełniają cztery warunki z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadają fundamenty i dach.

Nadal można powoływać ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, którzy mogą potwierdzić, że dany obiekt jest budynkiem, a więc jego cechy konstrukcyjne spełniają definicję ustawową.

Pozostałą część wywiadu można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 października 2021 r., str. C2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN