Aktualności

01

MF w trybie pilnym zmienia zasady poboru zaliczek na PIT

7 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Weszło w życie 8 stycznia i de facto zmienia sposób naliczania i rozliczania zaliczek na PIT w styczniu 2022 r.

Co dokładnie się zmieniło? Według Ministerstwa Finansów zaliczki na PIT za styczeń trzeba już rozliczać na zasadach przewidzianych w tym rozporządzeniu. Oznacza to, że wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 rPobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

– Rozporządzenie ministra finansów to reakcja rządu na pojawiające się w ostatnich dniach informacje z różnych grup zawodowych, m.in. nauczycieli o tym, że Polski Ład spowodował, że w styczniu otrzymali niższe wynagrodzenia, a przecież nie taki – zgodnie z zapowiedziami rządu – miał być efekt zmian w prawie. Problem jednak w tym, że wskazane rozporządzenie zostało przygotowane w błyskawicznym tempie, liczonym w godzinach. Dodatkowo przepisami rozporządzenia de facto zmieniane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co zasady stanowienia prawa nie pozwalają. A ponadto MF oczekuje, że przedsiębiorcy natychmiast wdrożą nowe zasady w swoich systemach. Wydaje się, że to wszystko to już stanowczo zbyt wiele – komentuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN