Aktualności

01

MF: Paliwo od szefa mieści się w ryczałcie przychodu

Wydatki na zakup paliwa, które poniósł pracodawca do służbowego auta, którym jeździ pracownik mieszczą się w ramach zryczałtowanego przychodu pracownika - potwierdził w najnowszej interpretacji ogólnej minister finansów.

– To kolejne ważne stanowisko ministra w ostatnich dniach. Od lat toczyły się bowiem spory w zakresie, jak prawidłowo kwalifikować paliwo kupowane do firmowych aut, które użytkuje pracownik, również na cele prywatne. Minister finansów w wydanym dokumencie powołuje się na utrwaloną linię orzeczniczą – zauważa Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Z interpretacji ogólnej wynika, że ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 2a ustawy o PIT) obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. Używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.

Interpretacja MF: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+108+- 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN