Aktualności

01

MF: dla stosowania 50% kosztów kluczowe jest powstanie utworu i wyodrębnienie honorarium

Minister finansów zajął się sprawą uwzględniania 50% kosztów uzyskania przy honorarium autorskim. Wydał w tej sprawie interpretację ogólną.

– Interpretacja w tym zakresie jest ważna. Od wielu lat byliśmy świadkami licznych, czasem rozbieżnych interpretacji podatkowych. Bogate jest tu także orzecznictwo sądowe, na które sam minister w wydanym dokumencie się powołuje – zauważa Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Z interpretacji ogólnej ministra finansów płyną dość jasne wnioski. A mianowicie, abyśmy w praktyce mieli do czynienia z honorarium autorskim, a tym samym możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów kluczowe jest wystąpienie pewnych warunków łącznie.

Przede wszystkim, tylko wówczas, gdy jednoznacznie zostanie ustalone, że dany przychód objęty jest przedmiotem prawa autorskiego, możliwe jest zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (co potwierdził również NSA w wyroku z 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt II FSK 3865/14). To zaś oznacza, że dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest: 1) powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujące korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwiające rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu, 2) dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, 3) wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

 

Interpretacja MF: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+18+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+107+-

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN