Aktualności

01

MF: jak na gruncie CIT rozliczyć nabycie skarbowych papierów wartościowych

Wydatki na nabycie skarbowych papierów wartościowych są kosztami uzyskania przychodów – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów. Trzeba jednak pamiętać o pewnych włączeniach, które są określone w przepisach.

Według ministra przy skarbowych papierach wartościowych chodzi o definicję kosztów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Minister zastrzegł również, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, które wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT, nie obejmuje zbycia skarbowych papierów wartościowych.

– Warto zwrócić uwagę na fakt, że z interpretacji ogólnej ministra finansów wynika też wniosek, że zbycie skarbowych papierów wartościowych może być ocenione przez organ podatkowy jako dotknięte sztucznością, a zaliczenie wszystkich wydatków związanych z nabyciem skarbowych papierów wartościowych za sprzeczne z celem ustawy o CIT. Jak akcentuje minister: może to dotyczyć w szczególności takiego sposobu ukształtowania historycznej ceny nabycia skarbowych papierów wartościowych lub ceny ich zbycia, który jest rażąco nieproporcjonalny i nieuzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Interpretacja ogólna: 20141218 Dz Urz Min Fin 2014 poz 59 (mf.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN