Aktualności

01

Konferencja: Podatki i opłaty lokalne

Już 8-9 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja „Podatki i opłaty lokalne – toruński przegląd orzecznictwa” z udziałem licznych ekspertów. To jedno z najważniejszych wydarzeń w całości poświęconych skomplikowanym zagadnieniom z zakresu podatków i opłat lokalnych, w tym przede wszystkim podatkowi od nieruchomości.

– To konferencja poświęcona analizie najważniejszych wyroków z zakresu podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych, wydanych przez sądy i trybunały w ostatnim czasie . Prowadzona dyskusja ma zawsze wymiar bardzo praktyczny. Wybrane orzeczenia zaprezentują sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi czołowych Uniwersytetów, a także praktycy zarówno związani z administracją samorządową, jak i z doradztwem podatkowym – wskazuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Wśród prelegentów doradców podatkowych są m.in. Paweł Banasik, Adam Kałążny, Aleksander Jarosz, Paweł Pucher i Michał Nielepkowicz z Thedy & Partners. Michał przedstawi dwa bardzo istotne wyroki mające powszechny wymiar dla podatników podatku od nieruchomości: dotyczące opodatkowania urządzeń w budynku oraz powierzchni użytkowej obiektów bez ścian.

Twórcą tego wydarzenia jest dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK – jeden z najbardziej znanych ekspertów z zakresu m.in. podatku od nieruchomości, od lat organizujący konferencje w ramach toruńskiego przeglądu orzecznictwa, cieszące się ogromną popularnością i prestiżem. Konferencja będzie miała formę online. Rejestracja rozpocznie się o 7.45, a całe wydarzenie rozpocznie o 8.40 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz wystąpienia prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego dr h.c. i sędziego NSA dr Krzysztofa Winiarskiego, Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej NSA.

Więcej informacji: PODATKI I OPŁATY LOKALNE – PRZEGLAD ORZECZNICTWA – Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (umk.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN