Aktualności

01

Luka VAT w UE powoli, ale maleje

Luka w VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną.

We wszystkich 28 państwach członkowskich UE spadła ona ze 145,4 mld euro do 137,5 mld euro. To dane dotyczące 2017 roku, opublikowane w najnowszym raporcie Komisji Europejskiej. Komisja szacuje, że ten trend spadkowy potwierdzi się również w danych za 2018 rok i luka w VAT prawdopodobnie spadnie poniżej 130 mld euro w 2018 r. Trend spadkowy widoczny jest bowiem od 5 lat. Największe spadki luki w VAT wystąpiły na Malcie (minus 7 pkt. proc.), w Polsce (minus 6 pkt. proc.) i na Cyprze (minus 4 pkt proc.). Najmniejsze luki zaobserwowano na Cyprze (0,6%), w Luksemburgu (0,7%) i Szwecji (1,5%). Największe luki odnotowano w Rumunii (35,5%), Grecji (33,6%) i na Litwie (25,3%). Połowa państw członkowskich odnotowała lukę powyżej 10,1%. – Zwiększenie wpływów z VAT w Polsce to m.in. efekt zmian w prawie, zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego. Wśród rozwiązań, które miały na to wpływ można wymienić chociażby wprowadzenie obowiązkowego JPK – komentuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Więcej: http://n-22-9.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p121/f/11108a3dbfe4636cb40b84b803b2fff6/824dc2fe-ce72-4557-971e-c92cf5836e8a.pdf

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN