Aktualności

01

Będą nowe wzory deklaracji dla zagranicznych jednostek kontrolowanych

Minister finansów opublikował dwa projekty rozporządzeń, w których określił wzory deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki.

W jednym rozporządzeniu wzory to CIT-CFC i załącznik CIT/CFI. W drugim są PIT-CFC i załącznik PIT/CFI. – W nowych wzorach deklaracji uwzględniono zmiany w przepisach – PIT i CIT – obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Z początkiem roku poszerzona została m.in. definicja zagranicznej jednostki kontrolowanej (Controlled Foreign Company – CFC). Za zagraniczną jednostkę może być też uznana m.in. fundacja, trust, bądź zagraniczna podatkowa grupa kapitałowa. Nowe są kryteria uznania zagranicznej jednostki za jednostkę kontrolowaną powodującą obowiązek zapłaty podatku w Polsce w postaci posiadania udziałów, prawa głosu, sprawowania faktycznej kontroli nad jednostką oraz osiągania kwalifikowanego przychodu z jej działalności – przypomina Lukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Nowe formularze (CIT-CFC oraz PIT-CFC) uwzględniają te zmiany w przepisach. Z kolei załączniki (CIT-CFI oraz PIT-CFI) obejmują informacje o zagranicznej jednostce kontrolowanej, niezbędne do wyliczenia dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN