Aktualności

01

Kolacja z kontrahentem czy prezent dla influencera to nie ukryty zysk

Wydatki na uczestnictwo udziałowców lub rodziny, uprawnionej do reprezentacji spółki w spotkaniach z kontrahentami, np. na kolacjach nie są ukrytym zyskiem, który powinien zostać opodatkowany zryczałtowanym CIT. Podobnie sytuacja wygląda przy przekazywaniu towarów firmy w celach promocyjnych blogerom czy osobom aktywnym na Tik toku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 października 2022 r. zajął się ciekawą kwestią aktywności przedsiębiorcy, jego udziałowców, w tym rodziny w zakresie ustalenia kiedy mamy do czynienia z ukrytym zyskiem i koniecznością jego opodatkowania.
W stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika poruszono kilka kwestii. Jedna dotyczyła przypadków uczestnictwa w spotkaniach z kontrahentami udziałowców oraz osób bliskich udziałowców (rodziców). Konieczność odbywania takich spotkań, np. w formie kolacji została zawarta w podpisanych z tymi osobami umowach o pracę i faktu powierzenia im obowiązków w zakresie reprezentacji spółki. Druga kwestia dotyczyła sytuacji, gdy przedsiębiorca ze względu na charakter prowadzonej działalności wydaje własne produkty jako materiały testowe dla blogerów, tiktokerów oraz osób opiniotwórczych w celu uzyskania pozytywnych opinii w mediach społecznościowych czasopismach oraz innych środkach masowego przekazu. Rozdawanie produktów przedsiębiorca praktykuje także np. podczas targów branżowych. Pojawiła się wątpliwość czy w obu sytuacjach dochodzi do powstania ukrytych zysków, które powinny zostać opodatkowane.

– Dyrektor KIS potwierdził opinię podatnika, że nie mamy tu do czynienia z ukrytym zyskiem. W przypadku spotkań z kontrahentami nie są one związane z prawem do udziału w zysku, lecz wynikają z treści zawartych umów o pracę. Z kolei w przypadku przekazywania towarów dla influencerów Dyrektor KIS również zgodził się z tezą podatnika, że są to wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą albowiem celem ich ponoszenia jest uzyskanie przychodów. Jednocześnie nie są to świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Ponadto wydatek nie został wymieniony w katalogu zawierającym wyłączenia z kosztów podatkowych. Dlatego też takie wydatki również nie są ukrytym zyskiem podlegającym opodatkowaniu – wnioskuje z interpretacji Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jednocześnie przypomina, że definicja ukrytych zysków zawarta jest art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

Interpretacja indywidualna z 4 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.189.2022.2.AK

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN