Aktualności

01

Dziś ostatni dzień na informacje od spółek nieruchomościowych

Do końca września spółki nieruchomościowe muszą złożyć informacje o posiadanych prawach. Trzeba tu skorzystać z druków: CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2. Wszystkie mają postać interaktywną na stronach resortu finansów.

Druki CIT-N1 i PIT-N1 to informacje o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej – składane przez spółki nieruchomościowe. Z kolei CIT-N2 i PIT-N2 to informacje o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących – składane przez podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej.

Aby złożyć informacje CIT-N1 i PIT-N1 lub CIT-N2 i PIT-N2, niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej).

Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe składają informacje o podmiotach, które posiadają co najmniej 5 proc. praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków, który daje co najmniej 5 proc. prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5 proc. ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN